Nasi ludzie

Łukasz Czujko

Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal 

Łukasz Czujko

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Łukasz specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych bankowości, prawie finansowym i rynku kapitałowego.

Łukasz doradza instytucjom finansowym, w tym bankom i zakładom ubezpieczeń w zakresie spraw regulacyjnych. Świadczył usługi doradztwa prawnego w toku reorganizacji i restrukturyzacji instytucji finansowych, jak również wspierał klientów sektora finansowego w zakładaniu nowych spółek lub oddziałów w Polsce.

Łukasz doradzał także klientom w zakresie wybranych zagadnień prawnych, regulacyjnych i licencyjnych, jak również w toku postępowań przed KNF, w tym w związku z uzyskaniem zgody na połączenie transgraniczne banków oraz notyfikacji działalności banku z UE w Polsce w formie oddziału.

Łukasz Czujko