Nasi ludzie

Łukasz Duchiński

Aplikant adwokacki, Senior Associate

Łukasz Duchiński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Łukasz jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie jest w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Przed dołączeniem do Deloitte Legal Łukasz zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Uczestniczył w projektach dotyczących transakcji fuzji i przejęć, takich jak przejęcia spółek prywatnych, publicznych i podmiotów regulowanych oraz projekty joint ventures, w tym transgraniczne projekty inwestycyjne. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w kwestiach regulacyjnych, w szczególności dotyczących domów maklerskich, spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych.

Łukasz Duchiński