Nasi ludzie

Łukasz Frohwerk

Starszy Konsultant

Łukasz Frohwerk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Łukasz pełni funkcje Starszego Konsultanta w zespole ds. Energii i Zasobów Naturalnych, posiada ponad 9-letnie doświadczenie sektorowe w obszarze energii elektrycznej. Łukasz specjalizuje się w projektach z dziedziny przesyłu, dystrybucji, handlu energią elektryczną oraz restrukturyzacji energetycznych grup kapitałowych. Doradzał oraz prowadził projekty dla spółek energetycznych w Europie na Bliskim Wschodzie oraz Azji.

Łukasz posiada tytuł Magistra Bankowości Inwestycyjnej uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał także dyplom Studiów Podyplomowych Inżynierii Ropy Naftowej i Gazu na Politechnice Gdańskiej oraz Dyplom Studiów Podyplomowych Finansów Międzynarodowych.

Łukasz Frohwerk