Punkty widzenia

Jak ustawa o rewitalizacji wpłynie na sytuację deweloperów

18 listopada 2015 roku weszła w życie Ustawa o rewitalizacji, która stanowi novum w zakresie uregulowań w obszarze zagospodarowania nieruchomości. Zmiany niosą za sobą wiele konsekwencji, z którymi liczyć będą się musieli uczestnicy procesu budowlanego, w tym w szczególności deweloperzy.