Nasi ludzie

Łukasz Izdebski

Senior Consultant

Łukasz Izdebski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Łukasz posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków UE na finansowanie projektów infrastrukturalnych (drogi, koleje, systemy zarządzania ruchem w transporcie), projektów badawczo rozwojowych w zakresie projektów IT oraz wdrażania nowych produktów i usług. Posiada również doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie UE oraz w rozliczaniu projektów z dofinansowaniem UE.
Łukasz specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących realizacji innowacyjnych projektów, związanych z wytwarzaniem oprogramowania oraz projektach infrastrukturalnych związanych z różnymi gałęziami transportu.

Łukasz Izdebski