Analizy

Założenia nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

W ostatnim czasie w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów) opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.