Analizy

Pakiet przewozowy – zakończenie prac nad nowelizacją

Dnia 30 maja 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1039). Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2018 r.