Analizy

Pakiet przewozowy – nowelizacja na etapie prac w Sejmie 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw zakładający modyfikację przepisów tzw. pakietu przewozowego.