Analizy

FATCA – obszary niepewności i dostosowanie do zmian w prawie w 2018 r.

Postanowienia ustawy CRS dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu (określonych rachunków raportowanych) oraz przekazywania informacji o nich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wejdą w życie 1 maja br.