Nasi ludzie

Łukasz Lachowski

Ekspert Deloitte Sports Business Group Poland

Manager w Dziale Audytu Instytucji Finansowych

Łukasz Lachowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Rachunkowość, specjalizacja ACCA Programme in Management and Finance).

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z badaniem sprawozdań finansowych instytucji finansowych, w szczególności banków i funduszy inwestycyjnych. Zaangażowany w projekty audit advisory, due diligence oraz IPO dla największych polskich banków.
Biegły rewident, członek ACCA.
 

Łukasz Lachowski