Nasi ludzie

Leszek Patrzek

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Leszek Patrzek

ul. ks. Piotra Skargi 1

Kompleks biurowy Dominikański

Wrocław

Polska

50-082

Zobacz na mapie

Leszek jest Starszym Menedżerem w dziale doradztwa podatkowego wrocławskiego biura Deloitte. Absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Leszek posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz innymi podatkowymi formami pomocy publicznej. Leszek posiada ponad 10-letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie wszystkich etapów inwestycji na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Leszek Patrzek