Nowości

Automatyczna wymiana informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. FATCA oraz CRS / Euro-FATCA)

O czym należy pamiętać w 2018 roku?

Zestawienie najważniejszych kwestii związanych z raportowaniem FATCA i CRS / Euro-FATCA, na które polskie instytucje finansowe powinny zwrócić uwagę w 2018 roku.