Nowości

Ostateczna lista państw do zaraportowania w CRS za 2017 rok

Uzupełniająca lista państw

Opublikowano uzupełniającą listę państw do zaraportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do 31 sierpnia 2018 r. na potrzeby CRS.