Analizy

Nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Jakie zmiany czekają nas w 2018 r. na rynku ubezpieczeniowym?

Przepisy Projektu zastąpią dotychczasową ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zasadnicze zmiany dotyczą nałożenia na pośredników ubezpieczeniowych działających na polskim rynku szeregu nowych obowiązków związanych z wykonywanymi przez nich czynnościami pośrednictwa ubezpieczeniowego.