Nasi ludzie

Łukasz Wójcik

Wicedyrektor | Zespół Wycen i Modelowania

Łukasz Wójcik

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Łukasz jest Wicedyrektorem w Dziale Doradztwa Finansowego w zespole Wycen i Modelowania. Łukasz posiada ponad 10 lat doświadczenia w zakresie wycen przedsiębiorstw, analiz finansowych oraz przygotowywania długoterminowych prognoz finansowych. Łukasz dołączył do zespołu Deloitte w 2017 roku.

Łukasz ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Finanse i Bankowość) oraz na Wydziale Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie. Posiada dyplom Advanced Diploma in Accounting and Business oraz ubiega się o zdobycie kwalifikacji ACCA.

Łukasz Wójcik