People

Marcin Frank

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Marcin Frank

ul. Uniwersytecka 18

Katowice

Polska

40-007

View map

Marcin specjalizuje się w zakresie projektów reorganizacyjnych dotyczących optymalnych struktur prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania wysokowartościowymi składnikami majątku (np. nieruchomości, znaki towarowe, patenty, udziały lub akcje).

Posiada doświadczenie w realizacji projektów dla Firm Rodzinnych (np. opracowanie Konstytucji Rodzinnej, wdrożenie mechanizmów ograniczających odpowiedzialność osób fizycznych i zabezpieczających majątek w ramach Spółek Majątkowych).

W swojej codziennej pracy umiejętnie łączy wiedzę w zakresie prawa podatkowego i prawa handlowego z dogłębnym zrozumieniem potrzeb biznesowych Klientów.

Marcin Frank