Nasi ludzie

Maciej Mioduszewski

Aplikant radcowski, Senior Associate, Deloitte Legal

Maciej Mioduszewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej jest aplikantem radcowskim i Senior Associate w zespole prawa HR w kancelarii Deloitte Legal.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentem prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów prawniczych świadczył pomoc prawną w ramach Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Prawa Ukraińskiego organizowaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Narodowym Uniwersytetem „Kijowsko-Mohylańska Akademia” oraz Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franko. Stypendysta programu Erasmus+ na Uniwersytecie Lizbońskim.

W ramach dotychczasowej praktyki, Maciej wspierał polskich i zagranicznych klientów w obszarze szeroko pojętego prawa HR w ramach indywidualnego, zbiorowego i procesowego prawa pracy. Bierze udział w badaniach due diligence, udziela bieżącego doradztwa, przygotowuje dokumentacje w sprawach pracowniczych a także wspiera w procesach sądowych.

Przed dołączeniem do Deloitte Legal pracował w polskich kancelariach prawnych, w tym w jednej z wiodących kancelarii prawa HR w Polsce, stowarzyszonej w Ius Laboris.

Maciej Mioduszewski