Nasi ludzie

Marcin Piskorski

Actuarial & Insurance Solutions CE Leader

Marcin Piskorski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marcin specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie oraz produktach emerytalnych. Jest ekspertem w modelowaniu w systemie aktuarialnym Prophet m.in. dla celów generowania projekcji finansowych, obliczeń na potrzeby Solvency II oraz raportowania według MSSF. Kierował wieloma przeglądami Embedded Value. Marcin uczestniczył w projektach dotyczących aktuarialnego due diligence oraz statutowego audytu towarzystw ubezpieczeń na życie.

Marcin Piskorski