Nasi ludzie

Mariola Wytrykus

Menedżer, Sektor Publiczny

Mariola Wytrykus

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mariola specjalizuje się w projektach dotyczących regulacji i analiz gospodarczych oraz finansowych, rozwoju obszarów miejskich, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjności.

Mariola była również zaangażowana w opracowywanie strategii, analiz rynkowych oraz analiz benchmarkingowych dla ważnych instytucji, np.: Komisja Europejska, jednostki samorządu terytorialnego, władze miast

Mariola Wytrykus