Analizy

Raport: Rynek private equity w Europie Środkowej ostrożniej patrzy w przyszłość

Wnioski z raportu dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy Private Equity (PE) odnośnie m.in: rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.
Find out more