Nasi ludzie

Mark Jung

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte

Mark Jung

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jest liderem zespołu Private Equity w Europie Środkowej. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym (w tym typu cross border) zdobyte w Kanadzie, Europie, Azji i na Bermudach. Mark posiada kanadyjski dyplom biegłego rewidenta.

Mark Jung