Nasi ludzie

Małgorzata Awdziejczyk

Head of AI & Data Business Growth

Małgorzata Awdziejczyk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Małgorzata jest ekspertem w obszarze GBS, z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Budowała i rozwijała centra usług wspólnych, pełniąc rolę Dyrektora Zarządzającego. Jej kluczowe kompetencje dotyczą strategii rozwoju organizacji, procesów transformacji, efektywnego zarządzania operacyjnego, a także zarządzania relacjami z kluczowymi interesariuszami (stakeholders). Specjalizuje się również w łączeniu potrzeb biznesowych z rozwiązaniami automatyzacji i robotyzacji (RPA), a także z efektywnym wykorzystaniem gromadzonych przez organizacje danych – z zastosowaniem sztucznej inteligencji (AI).

Małgorzata Awdziejczyk