Nasi ludzie

Mariusz Bereśniewicz

Menedżer | Forensic - Audyt śledczy

Mariusz Bereśniewicz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mariusz odpowiada za usługi audytu śledczego oraz audytu zgodności (compliance). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w wykrywaniu i wyjaśnianiu przypadków nadużyć gospodarczych związanych między innymi z korupcją, konfliktami interesów i fałszowaniem sprawozdawczości finansowej. Specjalizuje się w zastosowaniu metod rachunkowości śledczej w połączeniu z narzędziami informatyki śledczej i analizy danych. Posiada także doświadczenie w realizacji projektów doradczych związanych z analizą ryzyka nadużyć i oceną systemów kontroli wewnętrznej.

Mariusz jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuły Certyfikowanego Biegłego ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowanego Biegłego Księgowego (ACCA) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA).  

Mariusz Bereśniewicz