Nasi ludzie

Maciej Bielecki

Konsultant

Forensic - Przestępczość finansowa

Maciej Bielecki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej jest konsultantem w zespole Forensic specjalizującym się w zagadnieniach związanych z audytem śledczym oraz analizą AML, ze szczególnym naciskiem na badania przy wykorzystaniu technik informatycznych. Maciej ma 6 lat doświadczenia w zakresie badań zgodności, audytów i wywiadu gospodarczego.

Maciej zdobywał doświadczenie na projektach dotyczących doradztwa przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, śledztwach gospodarczych, wdrażaniem narzędzi informatycznych optymalizujących pracę w międzynarodowych instytucjach finansowych i pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem elektronicznych materiałów dowodowych m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Pracował również w dziale Forensic firmy doradczej Big4 oraz w dziale przeciwdziałaniu praniu pieniędzy międzynarodowego banku i dziale Compliance międzynarodowej spółki zajmującej się przekazami pieniężnymi.

Maciej ma wyższe wykształcenie informatyczne i jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner).

Maciej Bielecki