Nasi ludzie

Marta Boroń

Doktor nauk prawnych, Adwokat, Managing Associate

Marta Boroń

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marta Boroń jest doktorem nauk prawnych i adwokatem. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, w szczególności w zakresie zagadnień regulacyjnych, stosunków prawnych na rynku energii, zagadnień związanych z obrotem energią, regulacją prawną rynku energii, liberalizacją rynku i ochroną konkurencji i konsumentów na rynku energii.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała obsługując przedsiębiorstwa energetyczne oraz jako menedżer działu prawnego. Marta z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską z zakresu prawa gospodarczego i energetycznego.

Marta doradza przede wszystkim spółkom obrotu energią, spółkom dystrybucji jak również odbiorcom przemysłowym energii w zakresie spraw regulacyjnych. Świadczy usługi doradztwa prawnego w toku bieżącej działalności przedsiębiorstw energetycznych jak również wspiera klientów sektora energetycznego w postępowaniach i sporach przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami i w dużych projektach energetycznych jak wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Marta doradzała także w zakresie wybranych zagadnień prawnych, regulacyjnych, w tym w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów energetycznych.

Jest wykładowcą akademickim i autorem licznych artykułów, opracowań i opinii z zakresu prawa energetycznego i spraw regulacyjnych.

Marta Boroń