Nasi ludzie

Magda Brzezicka

Menedżer w dziale Konsultingu

Magda Brzezicka

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Magda posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe dotyczące zarządzania funkcją IT, w szczególności w zakresie opracowania strategii IT, analizy modelu organizacyjnego IT, oceny efektywności działania funkcji IT, zarządzania i optymalizacji kosztów IT, benchmarkingu IT oraz implementacji rozwiązań informatycznych.

Magda Brzezicka