Artykuł

Rady Nadzorcze: Konferencja i wstępne wyniki raportu

Biuletyn Rad Nadzorczych 5/2016

Biuletyn zapowiadający konferencję "Nowoczesne Rady Nadzorcze", podczas której wraz polskimi oraz zagranicznymi ekspertami podczas omówimy kluczowe wyzwania związane z nadzorem korporacyjnym.