Nasi ludzie

Magdalena Cybulska

Rzecznik patentowy, Innovation Consulting

Magdalena Cybulska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Magda specjalizuje się w analizach IPR i komercjalizacji wyników prac B+R. Prowadzi audyty własności intelektualnej, formułuje polityki zarządzania i utrwalania praw własności przemysłowej. Zajmuje się dobieraniem narzędzi prawnych w sposobie ochrony własności przemysłowej i reprezentuje klientów w sprawach z tego zakresu. Tworzy i analizuje umowy rozporządzające prawami własności intelektualnej. Profesjonalny pełnomocnik przed OHIM, doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Magdalena Cybulska