Nasi ludzie

Maciej Dalecki

Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego

Maciej Dalecki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej dołączył do Działu Doradztwa Finansowego Deloitte w 2005 roku. Wcześniej pracował w dziale audytu. Specjalizuje się w projektach typu due diligence oraz w doradztwie SPA. Podczas swojej kariery w Deloitte Maciej brał udział w ponad 80 projektach typu due diligence zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej, przeprowadzanych dla funduszy typu private equity, jak również dla klientów z branży. Jego doświadczenie obejmuje szereg sektorów, w tym transport, farmaceutyczny, FMCG, telekomunikacja, nieruchomości. Maciej jest członkiem ACCA.

Maciej Dalecki