Nasi ludzie

Maciej Długokęcki

Forensic - Przestępczość finansowa | Konsultant

Maciej Długokęcki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej jest konsultantem w zespole Forensic specjalizującym się w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), ze szczególnym naciskiem na sporządzanie oceny ryzyka klientów indywidualnych i instytucji pod kątem spełnienia wymogów regulacyjnych AML oraz identyfikacji faktycznych beneficjentów rzeczywistych analizowanych podmiotów gospodarczych.

Maciej posiada również kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz zgodnością w instytucjach finansowych oraz dokonywaniu przeglądów kontroli wewnętrznych w tych instytucjach. Maciej kontrolował zgodność procedur wewnętrznych kontrahentów z międzynarodowymi regulacjami w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym BaFin oraz MAS, jak również doradzał klientom w obszarze zidentyfikowanych ryzyk.

Ponadto Maciej uczestniczył w audytach gospodarczych podmiotów skierowanych na potencjalne konflikty interesów oraz nadużycia pracownicze.

Maciej Długokęcki