Nasi ludzie

Marek Firlej

Manager

Marek Firlej

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marek Firlej przez blisko 10 lat pracował w Ministerstwie Finansów. Przez ostatnie lata był członkiem zespołu odpowiedzialnego za wydawanie uprzednich porozumień cenowych. Wcześniej, jako naczelnik wydziału, odpowiadał za prace legislacyjne w zakresie dotyczącym m.in. ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz ustawy implementującej FATCA. Brał również udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Odpowiadał także za wdrożenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jednocześnie Marek nadzorował prace analityczne związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań podatkowych. Jako naczelnik wydziału reprezentował Polskę na grupach roboczych OECD, m.in. z zakresu wymiany informacji podatkowych oraz agresywnego planowania podatkowego. W tym samym czasie Marek współpracował z International Bureau of Fiscal Documentation, przeprowadzając szkolenia dla zagranicznych administracji podatkowych z zakresu opodatkowania surowców naturalnych.

Przed rozpoczęciem pracy w Ministerstwie Finansów, Marek prowadził postępowania podatkowe w zakresie CIT i VAT w jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. 

Marek jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym.

Marek Firlej