Nasi ludzie

Marcin Furlepa

Menedżer w Dziale Audit & Assurance

Marcin Furlepa

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Marcin posiada prawie 10-letnie doświadczenie zdobyte w dziale audytu Deloitte. Prowadzi projekty związane z badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej a także zasadami rachunkowości obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych (US GAAP). Posiada doświadczenie w badaniu zarówno międzynarodowych korporacji, jak i dużych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Marcin Furlepa