Nasi ludzie

Marcin Furlepa

Dyrektor w Dziale Audit & Assurance, Biegły rewident

Marcin Furlepa

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Marcin posiada ponad 12-letnie doświadczenie zdobyte w dziale audytu Deloitte. Prowadzi projekty związane z badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej a także zasadami rachunkowości obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych (US GAAP) i Niemczech (German GAAP). Doświadczenie Marcina dotyczy badań międzynarodowych korporacji, jak i dużych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych.

Marcin uczestniczy w projektach dotyczących wdrożenia oraz testowania systemów kontroli wewnętrznych, w tym także na potrzeby wymogów określonych w ustawie SOX. Jest członkiem technicznego zespołu powołanego w ramach Deloitte Central Europe, który skupia się na kwestiach dotyczących testowania kontroli wewnętrznych.

Dodatkowo, jako członek zespołu A&A Learning & Development jest zaangażowany w organizację i prowadzenie licznych szkoleń i kursów. Pełni także rolę Program Director w ramach programu Snowball.

Marcin Furlepa