Nasi ludzie

Marcin Gadomski

Dyrektor

Marcin Gadomski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marcin posiada ponad 15 lat doświadczenia w realizacji projektów dla wiodących instytucji finansowych w Polsce i zagranicą w obszarze ryzyka, regulacji i finansów. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pomyślnie zdał zawodowe egzaminy Financial Risk Manager, Association of Chartered Certified Accountants and Project Management Professional. Oprócz szerokiego doświadczenia doradczego, Marcin pełnił również funkcję dyrektora w obszarze ryzyka w dużym banku.

Marcin Gadomski