Nasi ludzie

Monika Grzelak

Innowacje i zachęty inwestycyjne (Gi3)

Menedżer

Monika Grzelak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Monika specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu i rozliczaniu pomocy publicznej na projekty inwestycyjne i badawczo – rozwojowe. Wspiera przedsiębiorców na każdym etapie procesu związanego z pozyskaniem pomocy publicznej. Monika posiada również doświadczenie w przygotowaniu wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego przez Komisję Europejską dla tzw. dużych projektów.

Monika Grzelak