Analizy

Ustawa stoczniowa podpisana przez Prezydenta

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

30 lipca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, której wejście w życie powinno nastąpić dnia 1 stycznia 2017 r.