Nasi ludzie

Maciej Kądziołka

Radca prawny, Managing Associate

Maciej Kądziołka

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Maciej jest radcą prawnym i Managing Associate w Deloitte Legal. W 2010 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Maciej reprezentuje klientów w licznych postępowaniach sądowych dotyczących wszystkich aspektów ich działalności. Posiada również doświadczenie w zakresie  postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Maciej doradza także klientom w sprawach korporacyjnych. Wspierał klientów w transakcjach i negocjacjach z udziałem funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie bieżącego doradztwa korporacyjnego. Jest zaangażowany w liczne projekty doradcze dla polskich firm rodzinnych w zakresie planowania sukcesyjnego i budowania ładu rodzinnego. Ma doświadczenie w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, wynajmem powierzchni komercyjnych, czy zamówieniami publicznymi.

Przed dołączeniem do Deloitte Legal w 2018 r., przez 7 lat pracował w renomowanej krakowskiej kancelarii oraz w prawniczo-ekonomicznym think tanku w ramach projektu wspierającego polskich przedsiębiorców wchodzących na rynek amerykański.

Maciej Kądziołka