Nasi ludzie

Maciej Kasprzak

Menedżer w zespole SAM Deloitte

Maciej Kasprzak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej jest Menedżerem w zespole Extended Enterprise specjalizującym się w obszarze zarządzania oprogramowaniem (SAM – Software Asset Management). Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w IT, w tym 6 lat w obszarze zarządzania licencjami IT. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie oraz KAIST Graduate School of Management w Seulu w ramach programu PIM.

W Deloitte opracowuje raporty zgodności licencji IT różnych producentów i rekomendacje optymalizacji kosztowych dla klientów z Polski i zagranicy. Wcześniej, w ramach wiodącej grupy finansowej w Europie Środkowej był menedżerem procesu, odpowiedzialnym za nadzór i zarządzanie majątkiem IT firmy (sprzęt i licencje IT). Brał udział i koordynował szereg audytów wewnętrznych i zewnętrznych głównych producentów oprogramowania.
Uczestniczył, jako właściciel biznesowy i ekspert merytoryczny w procesie zakupowym sprzętu i licencji IT – m.in. negocjacje zawarcia i odnowienia umów licencyjnych, przygotowanie analiz stanu faktycznego i rekomendacji optymalizacji.

Ukończył wiele szkoleń z zakresu licencjonowania produktów Microsoft, IBM, Oracle, Adobe, VMware, itp.

Maciej Kasprzak