Nasi ludzie

Marcela Krukowska

Praktykant l Forensic - Przestępczość finansowa

Marcela Krukowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marcela jest praktykantką w Zespole Forensic i Financial Crime zajmującym się kwestiami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT). Jest absolwentką studiów licencjackich na University College London, gdzie ukończyła kierunek European Social and Political Studies. Specjalizowała się w Politologii, Stosunkach Międzynarodowych i Germanistyce.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w warszawskich think tankach zajmujących się sprawami bezpieczeństwa. Podczas swojego czasu na uniwersytecie Marcela, jako członek komitetu Stowarzyszenia Polskich Studentów, pomagała w organizacji pierwszej edycji Konferencji LEADERS dla polskich studentów w Wielkiej Brytanii.

Marcela Krukowska