Nasi ludzie

Maciej Kuśmierczyk

Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal

Maciej Kuśmierczyk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej doradza polskim i międzynarodowym klientom w ramach praktyki compliance, świadcząc usługi prawne w zakresie kwestii regulacyjnych, w obszarze odpowiedzialności osób kluczowych w biznesie za praktyki uznane za niezgodne z przepisami prawa, w szczególności w postępowaniach dotyczących tzw. white collar crimes. Uczestniczy też w doradztwie dotyczącym zamówień publicznych.

W ramach praktyki litigacyjnej reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sporach gospodarczych dotyczących m.in. energetyki, nieruchomości i infrastruktury.

Maciej jest doradcą Fair Trials International z siedzibą w Londynie oraz członkiem European Criminal Bar Association, bierze udział w pracach nad ustawodawstwem w zakresie prawa procesowego i praw podstawowych w Parlamencie Europejskim. Jest także wykładowcą prawa procesowego w uczelniach publicznych i prywatnych.

Maciej Kuśmierczyk