Nasi ludzie

Michał Lubieniecki

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Michał Lubieniecki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Michał jest Partnerem w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte w Warszawie. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w transakcjach finansowania przedsiębiorstw i infrastruktury w roli doradcy, jak również dawcy finansowania dłużnego i kapitału, w kapitałochłonnych sektorach takich jak infrastruktura, energetyka, sektor naftowo-gazowy i wydobywczy oraz telekomunikacja. Michał pracował w instytucjach finansowych oraz organizacjach inwestycyjnych i doradczych w Warszawie, Luksemburgu i Londynie. Jest absolwentem Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz dziennych studiów MBA na INSEAD w Fontainebleau, a od 2004 roku posiada tytuł CFA.

Michał Lubieniecki