Analizy

Ustawa implementująca CRS/Euro-FATCA przyjęta przez Sejm

Nowe obowiązki instytucji finansowych od 1 maja 2017 r. 

Dnia 10 lutego 2017 r. Sejm przyjął ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, implementującą do polskiego porządku prawnego dwa reżimy wymiany informacji podatkowych: tzw. Euro-FATCA i CRS.