Punkty widzenia

Raportowanie deklaracji FAT-1 na potrzeby FATCA 

Jak się przygotować do raportowania FATCA i Euro-FATCA?

Aby zaraportować deklarację FAT-1 na potrzeby FATCA konieczne jest skorzystanie z rozwiązań IT umożliwiających komunikację z dedykowanym serwisem internetowym Ministerstwa Finansów. Najprawdopodobniej podobne rozwiązanie zostanie przyjęte w zakresie rozwiązań CRS oraz Euro-FATCA.