Nasi ludzie

Mateusz Mańkowski

Consultant

Mateusz Mańkowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mateusz jest Konsultantem w zespole Doradztwa Strategicznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Posiada doświadczenie w pracy dla wiodących podmiotów z kraju oraz zagranicy, w zakresie analizy biznesowej, strategii cyfrowej, czy poprawy rentowności.

Mateusz Mańkowski