Nasi ludzie

Maciej Orczyk

Starszy Konsultant

Maciej Orczyk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej jest konsultantem pracującym przy projektach związanych z pozyskiwaniem zrównoważonego finansowana dłużnego i ujawnieniami taksonomicznymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w sektorze bankowym i certyfikat GARP Sustainability & Climate Risk. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

 

Maciej Orczyk