Nasi ludzie

Maria Paradowska

Senior Consultant

Maria Paradowska

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Maria posiada blisko 14 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych. Na co dzień zajmuje się doradztwem klienta w zakresie doboru odpowiedniego konkursu, w ramach którego możliwe jest aplikowanie o środki finansowe, ułożeniem koncepcji projektu, weryfikacją planowanych do poniesienia kosztów, ustaleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, wsparciem klienta w zakresie prawidłowo przygotowania budżetu projektu. Maria wspiera klientów w zakresie pozyskania dotacji w konkursach organizowanych na poziomie krajowym i regionalnych, dla projektów inwestycyjnych, badawczo – rozwojowych, VC czy projektów z obszaru internacjonalizacji. 

Maria posiada także, wieloletnie doświadczenie doradztwa klienta w obszarze prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wśród głównych czynności realizowanych na rzecz klienta należy wymienić sporządzanie wniosków o płatność, wniosków o aneks, wszelkiej korespondencji pomiędzy beneficjentem a Instytucją Zarządzającą, doradztwie z obszaru możliwych zmian w realizowanym projekcie zgodnych z dokumentacją konkursową. 

Maria Paradowska