Nasi ludzie

Marcin Pawlik

Manager

Marcin Pawlik

Marcin posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w bankowości i doradztwie dla podmiotów sektora finansowego w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, w szczególności w zakresie wycen instrumentów finansowych, ryzyka rynkowego i płynności oraz implementacji systemów informatycznych w obszarze skarbu i zarządzania ryzykiem.

Marcin Pawlik