Nasi ludzie

Maciej Płanda

Młodszy Menedżer w zespole kadrowo-płacowym

Dział Business Process Solutions

Maciej Płanda

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej posiada niemal 8 letnie doświadczenie w obszarze płac, kadr, rozliczeń czasu pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych. W trakcie pracy zawodowej był odpowiedzialny m.in. za procesy wdrożeniowe i migracyjne w zakresie systemów HR/Payroll. Doradzał w obszarze optymalizacji procesów płacowych oraz przeprowadzał audyt poprawności prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Na co dzień zajmuje za naliczaniem i weryfikacją wynagrodzeń pracowników i kontaktorów, raportowaniem do organów podatkowych, ZUS, PFRON oraz GUS. Podczas swojej pracy zawodowej reprezentował klientów podczas kontroli ZUS. Od maja 2021 do maja 2023 był zaangażowany w zewnętrzny projekt u klienta zagranicznego. Zajmuje się również wsparciem tymczasowym dla młodszych pracowników (Junior Staff).

Maciej jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 

Maciej Płanda