Nasi ludzie

Maciej Rawski

Starszy Konsultant

Maciej Rawski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej zajmuje się doradztwem w zakresie rozwiązań dla sektora publicznego. Pracuje przy projektach dotyczących planowania strategicznego samorządów lokalnych (strategie rozwoju oraz studia wykonalności inwestycji publicznych), a także tworząc, analizy napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy analizy źródeł finansowania inwestycji publicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Maciej Rawski