Nasi ludzie

Maciej Rawski

Starszy Konsultant

Maciej Rawski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej zajmuje się analizami ekonomicznymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Pracuje przy projektach dotyczących planowania strategicznego samorządów lokalnych (strategie rozwoju oraz studia wykonalności inwestycji publicznych), analiz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz analiz źródeł finansowania inwestycji publicznych, a także analiz wpływu dla przedsiębiorstw i organizacji branżowych.

Maciej Rawski