Analizy

Kontrowersyjne zmiany w delegowaniach pracowników przyjęte przez Parlament Europejski

Bardziej rygorystyczne regulacje mogą wpłynąć na ograniczenie liczby delegowań z Polski do krajów UE

29 maja 2018 roku Parlament Europejski przegłosował kontrowersyjne zmiany w. Dyrektywie 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Bardziej rygorystyczne regulacje mogą wpłynąć na ograniczenie liczby delegowań z Polski do krajów UE.