Nasi ludzie

Mikołaj Trzeciak

Dyrektor, Audit Advisory

Mikołaj Trzeciak

ul. Grunwaldzka 34a

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Mikołaj posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. Prowadzi badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Posiada doświadczenie w badaniu zarówno międzynarodowych korporacji, jak i dużych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Mikołaj Trzeciak