Nasi ludzie

Małgorzata Wójcik-Czarnecka

Forensic - Przestępczość finansowa

Starszy Konsultant, Forensic Financial Advisory

Małgorzata Wójcik-Czarnecka

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Małgorzata jest Starszym Konsultantem w Zespole Deloitte Forensic, specjalizującym się w zagadnieniach związanych
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz zgodnością regulacyjną.
Realizowała również projekty doradcze z zakresu AML/CFT na rzecz instytucji finansowych, w tym m.in. domów maklerskich oraz firm ubezpieczeniowych w różnych krajach. Była odpowiedzialna za monitorowanie transakcji pod kontem AML/CFT oraz nadużyć na rynkach kapitałowych oraz reprezentowanie instytucji finansowych przed regulatorami (m.in. FCA, FOS, NCA oraz KNF).

Pracując dla brytyjskiego domu maklerskiego na stanowisku Compliance Officera, Małgorzata realizowała obowiązki regulacyjne związane ze zgodnością działalności firmy
z obowiązującymi przepisami oraz nadzorowała pracę
i przeprowadzała szkolenia pracowników.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Arabistyka i Islamistyka oraz podyplomowe studia Prawa i ekonomii rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej. Małgorzata jest Certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS).

Małgorzata Wójcik-Czarnecka