Nasi ludzie

Martyna Wiśniewska

Starszy Konsultant | Forensic - Audyt śledczy

Martyna Wiśniewska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Martyna jest audytorem śledczym i certyfikowanym Biegłym ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów śledczych, dochodzeń gospodarczych i audytów wewnętrznych.

W ciągu 6 lat w Deloitte zrealizowała liczne projekty krajowe i zagraniczne z zakresu wywiadu gospodarczego (business intelligence), zarządzania ryzykiem nadużyć gospodarczych oraz doradztwa w zakresie compliance dla klientów z różnych branż. Zdobyła międzynarodowe doświadczenie w Niemczech, Anglii i Holandii, gdzie pracowała dla największych instytucji finansowych na świecie.

Martyna jest absolwentką kierunków finansów i rachunkowości oraz zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Jest także autorką publikacji związanych z problematyką przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym.

Martyna Wiśniewska