People

Martyna Wiśniewska

Starszy Konsultant | Forensic - Audyt śledczy

Martyna Wiśniewska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

View map

Martyna jest audytorem śledczym i certyfikowanym Biegłym ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów śledczych, dochodzeń gospodarczych i audytów wewnętrznych.

Posiada bogate doświadczenie w analizie procesów gospodarczych oraz wykrywaniu przestępstw i nadużyć gospodarczych. Zrealizowała liczne projekty krajowe i zagraniczne z zakresu wywiadu gospodarczego (business intelligence), forensic due diligence, zarządzania ryzykiem nadużyć gospodarczych oraz doradztwa w zakresie compliance dla klientów z różnych branż. Zdobyła międzynarodowe doświadczenie w trakcie długoterminowych projektów w Niemczech, Anglii i Holandii realizowanych dla największych instytucji finansowych na świecie.

Martyna posiada tytuł magistra finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Jest także autorką wielu publikacji związanych z problematyką przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym. Biegle włada językiem niemieckim.

Martyna Wiśniewska