Nasi ludzie

Maciej Wróblewski

Partner Associate, Deloitte Legal

Maciej Wróblewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) zarówno publicznych jak i prywatnych, jak również w zagadnieniach związanych z prawem rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, ofert publicznych oraz wprowadzaniem spółek na GPW. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa konkurencji, w szczególności w zakresie postępowań związanych z uzyskaniem zgody na dokonanie koncentracji. W ramach swojej praktyki doradzał wielu spółkom publicznym notowanym na GPW. Ponadto, Maciej posiada rozległą wiedzę w zakresie ekonomii i finansów.

Maciej Wróblewski