Nasi ludzie

Marta Wrońska

Menedżer w Dziale Audit & Assurance

Marta Wrońska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marta posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w dziale audytu Deloitte. Bierze udział w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Marta uczestniczy w badaniu zarówno międzynarodowych korporacji, jak i dużych polskich spółek produkcyjnych i usługowych. Ponadto, Marta należy do zespołu Deloitte Sports Business Group Poland świadczącego kompleksowe usługi doradcze dla branży sportowej.

Marta Wrońska