Nasi ludzie

Oliwia Komada

Senior Consultant, Zespół Analiz Ekonomicznych, Deloitte

Oliwia Komada

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Oliwia specjalizuje się w obliczeniowych modelach makroekonomicznych, finansach publicznych i ekonomii rynku pracy.

W swoich badaniach wykorzystuje różne metody ilościowe, ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych przekrojowych i panelowych oraz modeli makroekonomicznych o mikropodstawach. Ma doświadczenie dydaktyczne w zakresie matematyki i matematyki finansowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz mikroekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Jest ekonomistką i członkiem zarządu FAME|GRAPE.

Oliwia Komada